Jeesus on totuus

Elämän sanoja korona-ajan keskelle

Totuus kuuluu Jumalan olemukseen. Jumala on aina sama, muuttumaton. Sen vuoksi kaikki hänen lupauksensa ovat todet, luotettavat ja varmat. Ne tulevat toteutumaan.

Jumalan totuus ilmoitettiin Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmiseksi tulleessa Kristuksessa totuus on tullut lihaksi ja vereksi. Hän on henkilöitynyt totuus.

Apostoli Johanneksen kirjoituksista löydämme runsaasti opetusta totuudesta. Aivan Johanneksen evankeliumin alkujakeissa on vaikuttavia sanoja Jeesuksen tulosta maailmaan: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, senkaltaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.”( Joh. 1:14 )

Jeesuksessa painottuvat armo, rakkaus, uskollisuus ja anteeksiantamus. Tämän lisäksi Jeesuksessa totuus, vanhurskaus ja hyvyys muodostavat ehyen kokonaisuuden. Jeesuksesta tuli meille täydellinen esikuva. Hän näytti, kuinka meidän tulisi elää.  – Ja mikä ihaninta! Hän antaa myös voiman seurata hänen esimerkkiään.

Kun Jeesus pääsiäisaterian yhteydessä puhui opetuslapsilleen Isän kodista ja menostaan sinne, mihin opetuslapset eivät silloin voineet  häntä seurata, hän sanoi puheensa lopuksi: ”Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte.” Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” ( Joh. 14:6 )

Jäähyväissanoissaan opetuslapsilleen Jeesus puhui lohduttavasti. Vaikka hän meneekin pois, opetuslapset saavat Pyhän Hengen lahjan: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ja ilmoittaa teille.” ( Joh. 16:13-14 ) Helluntain jälkeen Pyhä Henki tuli asumaan kaikkiin uskoviin.

Jeesus sanoi sekä itseään että julistamaansa sanomaa tutuudeksi. Maaherra Pilatuksen edessäkin hän puhui tästä tärkeästä aiheesta: ”Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.” ”Mikä on totuus?” Pilatus kysyi häneltä. Jeesus ja hänen sanansa ovat totuus. Niiden mukaan voidaan määritellä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Uudessa testamentissa kristillistä oppia nimitetään yksinkertaisesti ”totuudeksi”. Uuden testamentin kirjeitä lukiessamme huomaamme, mitä totuuden sana on eri paikkakunnilla vaikuttanut. Efesolaiskirjettä kirjoittaessaan apostoli Paavali muistelee sitä hengellistä siunausta, minkä uskovat Efesoksessa olivat saaneet: ”Hänessä [Kristuksessa] on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki.” ( Ef. 1:13 )

Tänäänkin evankeliumi on liikkeellä kohti maitten ääriä. Niin kuin kaikkialla niin myös täällä koti-Suomessa ihmisille on tärkeätä evankeliumin kuuleminen ja sen uskossa vastaanottaminen. – Ja kiitos Jumalalle! Täälläkin uutta hengellistä elämää syntyy sydämissä totuuden sanan kautta.

Rakkaiksi tulleita Filippin uskovia apostoli Paavali neuvoi ajattelemaan kaikkea, mikä on totta. ( Fil. 4:8 ) Onhan niin, että millä ruokimme sisintämme, määrittelee, mitä sanomme ja teemme. Siksi meidän kannattaa tutkia Jumalan sanaa ja rukoilla. Kun rukoilemme Herralta apua, jotta ajatuksemme kohdistuisivat siihen, mikä on hyvää ja puhdasta, Herra auttaa meitä.

Tanja Mäkitalo