Ihmisten auttaminen (diakonia)

Raamatussa on kaksi selkeää elämänohjetta, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Nämä ohjeet koskevat meitä jokaista. Diakonia, ihmisten auttaminen, on seurakunnan perustehtävä. Jokainen voi toteuttaa tätä elämäntapaa niin seurakuntalaisten kuin kaikkien ihmisten kohdalla omassa lähipiirissä.

Menneinä vuosina naapurien ja ystävien huomioiminen toteutui aivan luonnostaan, hädässä olevaa autettiin. Kirkot ovat kautta aikain tukeneet hädänalaisia heidän tarpeissaan. Nykyisin myös helluntaipiireissä on haluttu nostaa diakonia tärkeälle paikalle. Kemissä Tino Varjola piti koulutusta toiminnan organisoimiseksi seurakunnissa.

Kemin Helluntaiseurakunnassa on kokoontunut vapaaehtoisten diakoniapiiri, jonka puitteissa on kartoitettu niitä seurakuntalaisia, jotka jostain syystä ovat estyneitä osallistumaan seurakunnan toimintaan/tilaisuuksiin. Yksi tärkeä periaate näissä yhteyksien luomisissa on ollut, että henkilö, joka jo aktiiviaikana on ollut kyseisen henkilön kanssa tekemisissä, löytäisi nytkin yhteyden. Koronan aikana yhteyksien pitäminen on ollut kyllä rajallista, mutta on pyritty esim. puhelimitse olemaan yhteydessä kotona oleviin henkilöihin.  Ystäväpalvelu on lähinnä kohtaamisia, sielunhoidollisia keskusteluja, laulua ja rukousta, mihin milläkin kertaa on tarvetta. Tapaaminen jo sinänsä voi muodostua keidashetkeksi arjen keskelle. Kun tarvitset apua tai haluaisit, että joku vierailisi luonasi, ota yhteyttä vaikka allekirjoittaneeseen tai vaikka pastori Ossiin.

Seurakunta on tehnyt vuosia hyvin aktiivista ruoanjakodiakoniaa SPR:n kanssa jakamalla kauppojen ylijäämäruokaa. Helluntaiseurakunnan vastuupäivä on kahden viikon välein hakea kaupoista ruoat ja jakaa ne kemi-keminmaalaisille SPR:n koordinoinnin mukaan. Tämä on ollut hyvä tapa yhdistää voimavarat ja mennä mukaan paikkakunnalla jo toimivaan avustustyöhön.

Seurakunnan diakoniatoiminta on saamassa lisäresursseja kahdeltakin suunnalta. Seurakuntamme on ollut hyvin menestyksekkäästi vuosia mukana valtakunnallisessa EU-ruokajaossa. Olemme tapahtumilla tavoittaneet satamäärin kemiläisiä ruokapussien hakijoita. Nyt ruokakassit muuttuvat maksukorteiksi, joilla voi ostaa elin- ja peruselintarvikkeita. Tähän nyt uudistuvaan vähävaraisille suunnattuun elintarvikeavustushankkeeseen seurakuntamme on ilmoittautunut mukaan. Hanketta koordinoi helluntaiseurakuntien osalta edelleen Hyvä Sanoma ry osana Helluntaikirkkoa. Painopiste maksukorttien jakamisessa on työikäiset lapsiperheet. Korttien jakamiseen tulee valtakunnalliset ohjeet.

Maksukorttien jakamisten yhteydessä on oltava myös oheistoimintaa, joka tukee henkistä hyvinvointia ja vahvistaa elämän hallintaan liittyviä taitoja. Oheistoiminnaksi sopii hartaushetki tai joku kerhotoiminta, keskustelupiiri, pienimuotoiset talkoot… Jos mahdollista, niin voi järjestää esim. kännykän käytön ohjausta. Oheistoimintojen järjestämiseen tullaan saamaan Hyvä Sanomalta erilaisia tapahtumaideoita.

Missio 2022 yhteydessä on yhdeksi tärkeäksi alueeksi otettu diakoniaulottuvuus. Ja siinä nimenomaan yksinäisyys, jota korona on lisännyt varsinkin vanhempien ihmisten kohdalla. Nykyinen maailman tilanne tuo vielä ahdistusta ja monenlaisia pelkoja yksinäisyyteen. Mission puitteissa valmisteleva työryhmä paneutuu yksinäisyyden haasteisiin kaikissa ikäluokissa. Tavoite on että, hyväksi todetut ideat jäävät vahvistamaan seurakunnan diakoniatoimintaa mission jälkeenkin.

Tähän kaikkeen tarvitaan taas paljon vapaaehtoisia toimintojen toteuttajia. Onko edelleen näin, että työtä on paljon, mutta työmiehiä vähän.

Raija Vuolo