Jeesus kutsuu luokseen ihmisiä

Tänä informaation aikakautena korviimme kantautuu monenlaista puhetta. Puheella on vaikutuksensa meihin, niin myös painetulla sanalla.

Kun Jeesus katseli työn ja kuormien raskauttamia ihmisjoukkoja, hänen tuli heitä sääli. Hän näki syvemmälle ihmisten sydämiin kuin kansan hengelliset johtajat näkivät. Jeesus tiesi olevansa Jumalan lähettiläänä ihmisten keskellä. Hänellä oli myös jumalalliset lääkkeet ihmisten sisäiseen hätään.

Jeesuksen majesteetillinen kutsuääni kaikui yli kansanjoukkojen: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28-30)

Näitä evankeliumin sanoja lukiessani ajattelin nykyihmisten reaktioita. Tässäkin ajassa löytyy ihmisiä, jotka astuvat esiin, kun heidän puolestaan luvataan rukoilla.

Ajattelin myös niitä muutamia minulle tuntemattomia ihmisiä, joille Jeesus on ilmestynyt unessa, ja joista on kerrottu medialähetyksen lehdissä. Jokainen heistä on halunnut kertoa, miten ihana Jeesus on. Nuo ihmiset asuvat maissa, joihin lähetyssaarnaajan jalka ei voi astua. Siellä evankeliumi voidaan kuulla median kautta.

Tässäkin ajassa ihminen voi kantaa sisimmässään monenlaisia taakkoja: syntiä, häpeää ja myös Jumalan etsimiseen liittyvää väsymystä. Jeesus vapauttaa kaikista näistä. Hänen lupaamansa lepo tarkoittaa rakkautta, parantumista ja rauhaa Jumalan kanssa.

Mitä haasteita elämässämme tuleekaan, meillä on vahva Auttaja, jonka puoleen saamme luottavaisesti kääntyä ja jonka kanssa yhdessä matkaa teemme.

Myös meille tekniikan aikakaudessa eläville ihmisille on Raamatussa sama varma lupaus, joka on tullut siunaukseksi menneitten sukupalvien ihmisillekin: ”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” (Room. 10:13)

Mieleeni tulevat kuorolaulun sanat ”Missä syntinen Jeesusta huutaa, siellä taivaasta vastataan.” Etsijöille löytyy tie, onhan Jeesus tie Jumalan luota ihmisten keskuuteen ja ihmisten luota Jumalan yhteyteen. Jeesus on ainoa tie Jumalan luo, sillä vain hän on sekä ihminen että Jumala.

Jeesus on elävä tie Jumalan luo. Hän raivasi uhrikuolemallaan seuraajilleen tien ja edelläjuoksijanamme hän astui taivaalliseen kaikkeinpyhimpään. Hänen kuolemansa on takeena uskovien pääsystä Jumalan luo.

Tanja Mäkitalo