TOIMINTAPERIAATTEET

veneetRoyal Rangers on tytöille ja pojille (7 – 17 v.) tarkoitettu vauhdikas ja toiminnallinen kristillisiä arvoja korostava toimintamuoto. Se tukee lapsen kehitystä fyysisellä, hengellisellä, sosiaalisella ja hengellisellä alueella. Tarkoituksena on auttaa lasta kehittymään tasapainoiseksi, muut huomioon ottavaksi aikuiseksi, joka osaa erottaa oikean väärästä.

Royal Rangers -työn tavoitteena on:

  • johdattaa nuoret Kristuksen luo
  • pitää nuoret Kristuksen yhteydessä
  • auttaa nuoria tulemaan Kristuksen palvelijoiksi

Toimintaa ikäryhmittäin

Lipun teko
Lipun teko

Rangerit toimivat neljässä ikäryhmässä ryhmänjohtajansa opastuksella.

Kemissä toimii Uudisasukkaiden, Raivaajien ja Tiedustelijoiden ryhmä.

Uudisasukkaat 7 – 8 –vuotiaat
Uudisasukkaiden kanssa käydään läpi Royal Rangers –toiminnan perusperiaatteita sekä Raamatun perustotuuksia.

Raivaajat 9 – 11 –vuotiaat
Raivaajat osallistuvat moniin haasteellisiin toimintoihin, kuten leirintään, vaelluksiin, ensiapuun, luonnon tutkiskeluun ja palvelemiseen. Raivaajat oppivat ryhmätyön periaatteita. He auttavat toisiaan ja saavat itse apua eri tehtävissä.

Tiedustelijat 12 – 14 –vuotiaat
Nimensä veroisesti tämä ryhmä tunkeutuu uusille alueille luonnossa, ensiavussa, palvelemisessa ja Raamatun tutkimisessa. Ohjelma auttaa tiedustelijoita tulemaan itsensä tiedostaviksi ja Jumalaa kunnioittaviksi nuoriksi ihmisiksi.

Maa-, vesi- ja käsityörangerit 15 – 17 –vuotiaat
Tämä ohjelma auttaa nuoria löytämään oman erityisalueensa. Heidän luonnolliset Jumalan antamat kyvyt pääsevät kehittymään ja he oppivat omalta alueeltaan erityisiä tietoja ja taitoja.

Rangeritaidot hyvin hallitseva voidaan valmentaa Juniorijohtajaksi