Taivaallinen kutsu

Jo alakouluikäisenä olin kiinnostunut hengellisistä tupakokouksista, joita kiertävät evankelistat kotikylälläni pitivät. Erityisesti halusin kuulla siitä, miten Jumala oli evankelistoille puhunut ja kuinka heistä oli tullut Jeesukseen uskovia. Noissa tupakokouksissa Jumala puhui meille Lapin ihmisille. Hän kutsui meitä taivaan tielle. Tunsin, että minuakin kutsuttiin. Kun ilmaisin tämän puhujille, puolestani rukoiltiin. Sain vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen sen pelastustyön perusteella, minkä Jeesus on tehnyt ristillä kuollessaan koko maailman syntien tähden.

Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun sanoissa ”Tulkaa katsomaan” kaikuu Kristuksen kutsu kaikille seuraajilleen. Vaikkakin se alunperin oli tarkoitettu ensimmäisille opetuslapsille, noissa sanoissa kaikuu pyhä, taivaallinen kutsu myös tämän ajan ihmisille. ( Joh. 1:39)

Ensimmäiset, jotka tuon kutsun kuulivat, olivat meille evankeliumeista tutut opetuslapset Andreas ja Johannes. Kaikki alkoi siitä tärkeästä viikosta, jolloin Jeesus Johannes Kastajan esittelemänä astui julkisuuteen Messiaana. Jeesus huomasi, miten Andreas ja Johannes seurasivat Häntä ja ymmärsi heidän etsintänsä, mutta aloitti suurpiirteisellä kysymyksellä: ”Mitä te etsitte?” He vastasivat: ”Rabbi, missä sinä majailet?” He halusivat puhua Jeesuksen kanssa Hänen majapaikassaan kaikesta. Jeesuksella oli heti aikaa heille. Hän sanoi: ”Tulkaa katsomaan.”

Tuosta päivästä alkoi Andreaan ja Johanneksen sisältörikas ja mielenkiintoinen elämä Jeesuksen opetuslapsina ja seuraajina. Elämälle oli löytynyt tarkoitus ja päämäärä. He eivät enää mistään hinnasta olisi lähteneet pois Jeesuksen luota. Tuosta päivästä alkaen he saivat nähdä, miten Jeesus kutsui muitakin seuraajikseen ja hekin tulivat. Seuraajistaan Jeesus valitsi kaksitoista opetuslasta, joille Hän antoi apostolin nimen.

Meille kolmannen vuosituhannen ihmisille kaikuu Raamatusta koko Jumalan pyhän Kolminaisuden, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen pyhä, taivaallinen kutsu ”tule” ja ”tulkaa”. Jumalan kutsu saavuttaa ihmiset osittain ulkoapäin Sanan julistuksen kautta, osittain sisäisesti, Hengen toiminnan kautta. Kutsu herättää alttiissa sydämissä uskoa. Jumalan kutsu sisältää myös suuren vastuun, sillä Raamatun sana kehottaa ihmisiä noudattamaan kutsua.

Raamatussa on monia uskovia, jotka ovat vakaasti päättäneet seurata Kristusta ja kehottavat siihen toisiakin: ”Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.” ( Hepr. 10:39) Jumala, joka meitä kutsuu, on uskollinen. Siksi Hänen kutsuaan pelastukseen ja iankaikkisen elämän osallisuuteen ei tule torjua, vaan se tulee sydämen halusta ottaa vastaan.

Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Jumalan kutsu pelastukseen ja syntien anteeksisaamiseen tuli apostoli Pietarin Kristus-keskeisen puheen kautta. Siitä on Luukas kertonut Apostolien tekojen luvussa kaksi. Tuona hengenvuodatuksen suurena juhlapäivänä oli Pietarin helluntaisaarnaa kuuntelemassa suuri joukko ihmisiä, jotka katuivat syntejään ja halusivat tehdä parannuksen ja kyselivät Pietarilta ja muilta apostoleilta, mitä heidän pitäisi tehdä. Heille Pietarilla oli selvä kehotuksen sana:

”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu.” ( Ap.t. 2:38,39) Pietari kehotti ihmisiä kääntymään synneistä Jumalan puoleen. Jumala kutsuu ihmisiä todelliseen mielenmuutokseen myös meidän ajassamme.

Tuon helluntaipäivän juhlakokouksen jälkeen koko opetuslapsijoukolla oli paljon tehtävää rukoilla ihmisten puolesta, johdattaa heitä taivaan tielle, kastaa uskoontulleet ja johdattaa uudet uskovat vastaanottamaan Pyhän Hengen lahjan.

Mitä Herralla on Sinun elämääsi varattuna, Hän yksin sen tietää. Mitä Jeesuksen lupaus elämästä ja yltäkylläisyydestä Sinulle merkitsee, sen tulet huomaamaan elämänyhteydessä Kristuksen kanssa. Vertauksessaan lammastarhasta Jeesus sanoi: ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” (Joh. 10:10)

Sinulle Siunausta toivottaen

tanja
Tanja Mäkitalo