Suuri rakkaus

Sanat ”suuri rakkaus,” jotka kuulin erään lähetystyöntekijän kertoessa työstään Thaimaassa, ovat jääneet vaikuttavina mieleeni. Hän oli ollut pitämässä hengellistä tilaisuutta Thaimaassa lähellä Burman rajaa, kun joku tilaisuudessa mukana ollut thailainen nainen oli huudahtanut selvällä suomen kielellä: ”Suuri rakkaus!” Sanat olivat rohkaisseet suomalaista lähettiä aivan valtavasti, sillä hän tiesi ne Jumalan antamiksi. Jumalan rakkauden teot muuttavat sydämiä niin idässä kuin lännessäkin.

Jumalan rakkaus tuli esiin kaikkein suurimpana ja ihmeellisimpänä siinä Jumalan pelastussuunnitelmassa, jossa tapahtui ihmiskunnan syntien sovitus Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Jeesuksen risti on sovituksen paikka. Jeesuksen kuolema oli sijaiskuolema. Hän otti kantaakseen sen rangaistuksen ja tuomion, joka meille syntiemme tähden olisi kuulunut. ”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8)

Kristuksen kuolema on jumalallisen rakkauden kaikkein merkittävin ilmentymä. Hänen pelastustyönsä ilmentää jatkuvasti Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Kristuksen täytetty työ saattaa uskovan oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, ja juuri se on Jumalan lapsen alituinen ilon aihe. Sovitus on niin täydellinen, että Jumala tuntee uskovia kohtaan mitä lämpimintä ystävyyttä.

Uuden testamentin evankelistat ovat kertoneet, miten monet kulkivat Jeesuksen ristin ohi päätään nyökytellen ja sydän kylmänä. Toista oli niiden Jeesuksen ystävien, jotka pysyivät ristin luona uskollisesti aina Jeesuksen kuolemaan ja hautaamiseen asti. Heille Jeesus ilmestyi ylösnousemusaamuna.

Jumala kutsuu ristin sovituksen piiriin kaikenlaisia ihmisiä. Autuaita eli onnellisia ovat ne ihmiset, jotka Vapahtajan ristiä lähestyessään nöyrtynein mielin pyrkivät päästä osallisiksi ristin sovitustyöstä. Heidän sydämissään on jo Pyhä Henki tehnyt ihmeellistä työtään. – Ja ihme tapahtuukin! Sydän puhdistuu ja rauha laskeutuu matkalaisen ylle.

Ruotsalainen laulajaevankelista Joel Blomqvist on kirjoittanut lähes 400 laulurunoa ja lähes yhtä monta sävelmää. Yksi rakastetuimmista on laulu 24 Hengellisestä laulukirjasta:

”Tää sana varma ja luotettva, kallehin kaikista meille on: Maailmaan Kristus Jeesus on tullut, Hän syntisille toi sovinnon.

Mä, suurin kaikista syntisistä, saan lasten lailla nyt laulaa näin: ’Minäkin armon sain Jeesuksessa, Hän kuoli ollakseen elämäin.’

Herramme Jeesus on itse läsnä. Hän toimii, ken Häntä estää voi? Se tuli, jonka Hän maahan heitti, iäti loistavan liekin loi.

Oi, vedä luoksesi kansanjoukot, suo heidän tuntea Jumala! Niin aamen, aamen, kunnia, voima ja valta Sulle, halleluja!”

Siunattua Syksyaikaa toivottaen

Tanja Mäkitalo