Pääsiäisaika lähestyy

Pääsiäisaika lähestyy. Jokainen meistä elää läpi hiljaisen viikon kaikki päivät, niin myös pitkäperjantain ja molemmat pääsiäispäivät. Millaisissa mietteissä meistä itse kukin tuon kevään suuren juhlan viettää? Millaisia valmisteluja teemme pääsiäisjuhlaa varten kodeissamme?

Viime viikkoina mielessäni on ollut se päivä, kun Jeesus opetuslastensa kanssa lähestyi Jerusalemia tuleva kärsimystie mielessään. Jokainen askel kohti tuota Rauhan Perinnöksi kutsuttua kaupunkia vei Häntä lähemmäksi ristiä, kärsimystä ja kuolemaa. Kaikki nuo askeleet Hän kulki iankaikkisen rakkauden voimasta.

Jerusalemia lähestyessään Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen tulevan viikon tapahtumista Jerusalemissa: ”Me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös.” (Matt. 20:18-19)

Eivät opetuslapset voineet tuolloin käsittää, millaisiin suuriin, iankaikkisiin voittoihin heidän Herransa kärsimystie johtaisi. Jälkeenpäin tuolla tiellä saadut hengelliset voitot olivat kuitenkin heidän julistuksensa aiheina.

Nytkin, Jeesuksen ristintyön hedelmää katsellessa, pää painuu hiljaiseen rukoukseen ja kiitokseen.

Jeesus sai voiton synnistä. Jeesus tuli tänne taivaasta antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kerran keskustellessaan opetuslastensa kanssa Jeesus oli kysynyt: ”Mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi?”Tähän kysymykseen tuli ratkaisu Jeesuksen uhrikuolemassa. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen. Kristuksen evankeliumi on voiton ja muuttumisen evankeliumi. Se vapauttaa Paholaisen vallasta ja synnin houkutuksesta.

Kristus kukisti kuoleman vallan ensin omassa ruumiissaan ylösnousemuksen kautta, ja sen jälkeen liittämällä koko ihmiskunnan ylösnousemusvoiman vaikutuspiiriin.

Nämä päivät, joita nyt juuri elämme, on Pyhän Hengen toiminnan aikaa. Pyhän Hengen päätehtävä on kirkastaa Kristusta. Siksi Jeesuksen askeleet kohti Jerusalemia ja ristin kärsimystietä nähdään Pyhän Hengen valossa uudella tavalla. Nuo askeleet oli suunnattu kohti sovituksen paikkaa, ristiä, jossa Jeesus hankki meille syntien sovituksen. Sovitusta tarvitsee jokainen ihminen, rotuun, ihonväriin tai sukupuoleen katsomatta.

Ristin sovituksen piirissä sydän puhdistuu, kun Jeesuksen veri puhdistaa sen kaikesta synnistä. Jumalan rauha täyttää sisäisen maailman ennen kokemattomalla tavalla. Sanat, jotka alunperin kuultiin apostoli Pietarin julistuksessa, ovat Pyhän Hengen antamat sanat myös tässä ajassa pelastusta ikävöiville ihmisille:

”Jokainen, joka uskoo häneen [Jeesukseen], saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.” (Ap.t. 10:43) Jumalan anteeksianto on avoinna kaikille, ja se vastaanotetaan katumuksen ja uskon kautta. Pelastus on Jumalan lahja.

Kristuksen ristinkuolema on keskeinen teema läpi koko Raamatun. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan. Jeesus kuoli meidän sijastamme, jotta me saisimme elää. Hän sovitti meidän syntimme, sillä Hän rakasti meitä niin äärettömän paljon.

Siunattua pääsiäisaikaa kaikille toivottaen

Tanja Mäkitalo