Henki ja elämä

Alkukesän päivät ovat olleet suurten muutosten aikaa luonnossa. Valon ja lämmön lisääntyessä elämän merkkejä on alkanut näkyä kaikkialla ympärillä. Päivittäin olen saanut iloita alkukesän kirkkaan vihreyden lisääntymisestä pihapiirin lehtipuissa.

Tämä kesä alkoi juhlallisesti, kun helluntai, viideskymmenes päivä pääsiäisestä, ajoittui kalenterissamme kesäkuun alkuun. Raamatusta Apostolien tekoja lukiessamme huomaamme, miten suuren muutoksen ensimmäisen kristillisen helluntain tapahtumat toivat monien ihmisten elämään.

Helluntaina hiljainen odotus sydämissä muuttui voimalliseksi Jumalan suurten tekojen ylistykseksi. Muutoksen sai aikan taivaasta tullut Pyhän Hengen vuodatus Jeesuksen opetuslasten sydämiin. Helluntaina Jeesuksen seuraajat ylistivät Hengessä palavina Jumalan suuria tekoja. Kaikkein suurin Jumalan teko on ollut Jeesuksen lähettäminen maailmaan ihmiskunnan syntien sovittajaksi. Tämä Jerusalemissa, Golgatan kummulla, Jeesuksen ristinkuolemassa tapahtunut sijaissovitus on sydämen ikuinen kiitoksen aihe.

– Miksi juuri helluntaipäivänä tämä Jumalan suurten tekojen ylistys niin voimallisesti ja eri kielillä kaikui opetuslasten joukossa? Vastaus on selvääkin selvempi: Pyhän Hengen voima oli täyttänyt opetuslasten sydänten temppelit. Niin suurta ilon aihetta ei voinut kätkeä, vaan se purkautui esiin Jumalan ylistyksenä ja palvontana.

Pyhän Hengen valossa Jeesuksen seuraajat alkoivat nähdä Jeesuksen pelastustyön suuren arvon. Jokainen heistä oli saanut sisimpäänsä niin suuren aarteen, ettei siitä voinut vaieta, vaan sydän tulvimalla tulvi kiitosta Jumalalle. Se oli autuuden iloa, Pyhän Hengen lahjaa sydänten temppeleissä.

Muutos opetuslasten omassa elämässä muutti myös heidän suhtautumisensa muihin ihmisiin. Kun Jumalan rakkaus oli vuodatettu Pyhän Hengen kasteessa heidän sydämiinsä, he alkoivat nähdä koko maailman pelastusta tarvitsevana. Kaikkien ihmisten kaikkialla tulisi saada maistaa pelastuksen lahjaa, jonka Herra Jeesus antaa. Siinä oli maailmanlaajuisen lähetystyön alku.

Ne heprealaiset kristityt, joille Heprealaiskirje alunperin kirjoitettiin, olivat kukin elämässään tehneet oikean ratkaisun suhteessaan Jeesukseen. Tästä kirjeen kirjoittaja kertoi kauniisti luvussa 12, jakeessa 24: ”Te olette tulleet uuden liiton välimiehen Jeesuksen luo ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.” Nämä Raamatun ihmiset tiesivät, kuka Jeesus Kristus on. Jokaisella heistä oli henkilökohtainen kokemus anteeksiantamuksesta Jeesuksen pyhässä veressä, joka heidän tähtensä oli annettu ja vuodatettu Jeesuksen ristinkuolemassa.

Tämä Heprealaiskirjeen sana on yhäkin elävä ja voimallinen vuoden jokaisena päivänä. Sanat ”sinun edestäsi vuodatettu”, jotka tänäkin kesänä kullaan ehtoollistilaisuuksissa, ovat syvästi vaikuttavat sanat. Ne tuovat mieleen ristin ja Jeesuksen ristillä kärsimän sijaiskuoleman. Mieleen nousevat sanat: ”Kiitos Jeesus! Kuolemasi kautta minä sain elämän.”

Näin Pyhä Henki vaikuttaa sydämissä muutosta myös tänä kesänä evankeliumin kautta. Evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ristin sovituksen piirissä tapahtuu uudestisyntymisen ihmeitä. Voipa joku saada Pyhän Hengen kasteenkin välittömästi uudestisyntymisen koettuaan. Voimaa tulee ja sitä annetaan taivaan tielle tulemiseen ja sillä tiellä kulkemiseen. Taivaan tien kulkijoilla on kirkas päämäärä: koti Jumalan luona taivaassa.

Hyvää Kesää ja Siunausta kaikille toivottaen

Tanja Mäkitalo