Evankeliumi tuo siunauksen elämäämme

Evankeliumi on sana, joka sytyttää sydämeni. Viime päivinä olen ihmetellen ja ihastellen lukenut siitä, miten evankeliumi, hyvä sanoma Kristuksesta Jeesuksesta, muuttaa yksilöihmisiä eri puolilla maailmaa ja saa hyvää muutosta aikaan jopa yhteiskunnassakin.

Kaikki siunaavat tapahtumat, joista Uudessa testamentissa kerrotaan, alkoivat Jeesuksen ohjelmajulistuksesta Hänen kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa. Luukas kertoo kirjoittamassaan evankeliumikirjassa siitä näin:

”Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatinpäivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu:

– Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta.’

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille: ’Tänään tämä raamatunkohta on toteutunut teidän korvienne kuullen.'” (Luuk. 4:16-21)

Nasaretin synagogassa kuultu sanoma oli ajankohtainen silloin, mutta tuo sanoma on ajankohtainen myös tänään ja täällä Lapin alueellakin. Jeesuksen tuoman hyvän sanoman pelastavasta voimasta ei ole mitään kadonnut Hänen poismenonsa jälkeen. Yhäkin Jeesus on hyvän sanoman keskipiste ja koko Jumalan valtakunnan kulmakivi.

Jumala rakasti valtavalla rakkaudella koko ihmiskuntaa, ja siksi Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Vanhan testamentin profeetat olivat jo ennen Jeesuksen maailmaan tuloa puhuneet ja kirjoittaneet siitä, että Jeesus tulisi maailmaan kuolemaan koko maailman syntien tähden. Näin myös tapahtui. Siksi voidaan täydellä syyllä sanoa, että evankeliumi on julistusta Kristuksen voitosta, siitä voitosta, jonka Hän sai ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

Jumalan suunnattoman suuresta rakkauden voimasta ei ole mitään kadonnut, vaan se on sama pyhä ja muuttumaton tänä modernina aikanakin kuin Jeesuksen julistaessa evankeliumia ja parantaessa sairaita. Tämä taivaallinen rakkaus koskettaa sydämiä ja vaikuttaa täällä Lapissakin. – Ja kuinka muuten se voisikaan olla! Uskovathan rukoilevat, että Herra siunaisi Lapin ihmisiä parhaalla Taivaan lahjalla, pelastuksella Kristuksessa. Täälläkin saadaan kokea, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. ( Room. 1:16)

Jumala on uskonut seurakunnalleen paljon, kun Hän on uskonut sille evankeliumin. Hän on uskonut omille rakkailleen enemmänkin: evankeliumin julistamisen kaikkialle maailmaan, kaikille ihmisille rotuun, ikään, sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Jumala tahtoo ihmisten pelastuvan, ja siksi Raamatussa meitä kehotetaan rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. ”Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” ( 1.Tim. 2:3,4)

Jumalan rakkauden valtaväylä avattiin meille Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Eikö olekin niin, että Jumalan suuri hyvyys vaikuttaa meissä halun kääntyä Hänen puoleensa ja päästä osalliseksi siitä?

Tanja Mäkitalo