Etsivä löytää

Muutamia vuosia sitten eräs naapurini kertoi minulle olevansa etsijä. Tuolla sanalla hän tarkoitti omaa suhdettaan hengellisiin asioihin. Hän halusi kertoa tämän minulle, koska tiesi minun kuuluvan helluntaiseurakuntaan. Halusin opastaa naapuriani eteenpäin ja auttaa häntä hänen etsinnässään. Kirjoitin hänelle tuttuja Raamatun jakeita, joista ajattelin olevan etsijälle hyötyä taivaan tien löytymisessä. Nyt tämä rakas ystäväni on jo poissa tästä ajasta. Hän on muuttanut Herransa luo.

Taivaan tietä etsivälle Jeesus on antanut selvän ja varman lupauksen: Etsivä löytää. (Matt. 7:8) Jeesus itse on portti, jonka kautta tullaan sisälle Jumalan valtakuntaan ja taivaaseen johtavalle tielle. Johanneksen evankeliumista löydämme Jeesuksen julistuksen itsestään porttina: ”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.” (Joh. 10:9)

Jeesuksen luo tullessaan etsijä saa kokea uudestisyntymisen ihmeen eli pelastuksen. Hän uskossa vastaanottaa tämän taivaallisen lahjan ja saa aloittaa uuden elämän yhdessä Jeesuksen kanssa. Monet ovat kuvanneet tätä hengellistä kokemusta ja sisimmässä tapahtunutta muutosta sellaiseksi, kuin koko ympäröivä maailma olisi muuttunut. Siinä oli nyt kauneutta, jota silmät eivät olleet aikaisemmin huomanneet.

Uuden elämän merkkejä alkaa etsijässä pian tulla näkyviin. Hän huomaa itsessään olevan kiinnostuksen evankeliumeihin, erityisesti Jeesuksen opetuksiin. Näyttää siltä, kuin ne olisivat hänelle tarkoitettuja ihmeellisä sanoja, joita sopii miettiä. Sitten sydän puhkeaa kiitokseen: ”Minäkin löysin sen!” Se on löytäjän aitoa iloa, pelastuksen riemua ja kiitosta Pelastajalle, Jeesukselle.

Sitten alkaa vielä toisenlainen etsintä: – Mistä löytyy hengellinen koti? Missä on seurakunta, johon Jumala minut johdattaa? Usein hengellinen koti löytyykin hyvin pian. Jumalan hyvyys sen vaikuttaa. Sisimpään tulee varmuus: Täällä on minun paikkani. Tänne minä kuulun. Enää ei tarvitse hapuilla ja kysellä, vaan sydän on saanut rauhan, levon ja turvallisuuden. Raamatussa on sanottu kauniisti seurakunnasta: ”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” (Ef. 2:20)

Taivaan tietä on hyvä kulkea. Jeesus itse on sen valmistanut seuraajilleen. Hän on tie taivaaseen. Tällä tiellä saadaan kokea yliluonnollista taivaallista rauhaa. Elämämme on parhaissa käsissä, kun luovutamme elämämme Vapahtajalle ja pyydämme hänen tahtonsa tapahtumista tulevina päivinä, edessä olevana kesänä ja tulevana syksynä.

Hyvää Kesää Sinulle ja Taivaan Isän Siunausta!

Tanja Mäkitalo