Elämän sanat

Elävä usko on puoleensavetävää. Tämän havainnon tein jo alakouluikäisenä ja itsekin sain kokemuksen siitä.

Kotikylälläni alettiin pitää silloin tällöin hengellisiä tilaisuuksia kodeissa. Niissä puhuttiin Jumalasta tavalla, joka kosketti sydäntäni ja loi rakkaudellisen ilmapiirin kotiin. Tuli sellainen mieli, että minäkin haluaisin päästä osalliseksi siitä hyvästä, mitä huomasin noiden puhujien sydämissä vaikuttavan.

Kun toivoo oikeita asioita, niin ne toiveet toteutuvat. Niin tapahtui minunkin kohdallani. Tulin uskoon.

Olen huomannut Raamatusta, miten elävä usko  veti ihmisiä puoleensa Jeesuksen liikkuessa heidän keskuudessaan. Niissä sanoissa, joita Jeesus puhui, oli toisenlaista mielenkiintoa kuin mihin siihen asti oli totuttu. Hänen sanoissaan oli elämä ja Henki, joka vaikutti uskoa.

Jeesuksen ympärillä olevalla opetuslapsijoukolla oli niin suuri luottamus Mestariinsa, että yksi heistä, Pietari, sanoi eräässä tilanteessa: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.” (Joh. 6:68-69)

Myöhemmin nämä Jeesuksen opetuslapset alkoivat puhua kansalle niitä elämän sanoja, joita olivat Mestariltaan oppineet. Sitä ennen he olivat saaneet julistustyöhönsä Pyhän Hengen voiman ja varustuksen palvelustehtäväänsä, jonka Jeesus oli heille uskonut ennen taivaaseenastumistaan.

Opetuslasten todistuksessa Jeesuksesta vaikutti niin suuri Pyhän Hengen voima, että ihmiset tungeksivat suurin joukoin heidän ympärillään kuullakseen heidän sanojaan ja parantuakseen sairauksistaan. Tämän voimallisen toiminnan tähden Jeesuksen opetuslapset, joita myös apostoleiksi kutsuttiin, pantiin sen ajan uskonnollisten vaikuttajien toimesta vankilaan.

Yöllä kuitenkin Herran enkeli ilmestyi, avasi vankilan ovet, vei apostolit ulos ja sanoi: ”Menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki tämän elämän sanat.” (Ap.t. 5:20) Päivän koittaessa apostolit menivät temppeliin ja opettivat jälleen kansaa.

Kuoleva maailma sai kuulla elämän sanat. Ne olivat niitä sanoja, joita apostolit julistivat ja jotka näkyivät heidän elämässään ja palvelustehtävässään Kristuksen todistajina. He palvelivat, jotta ihmiset pääsisivät osallisiksi iankaikkisesta elämästä. He julistivat sanomaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. He julistivat evankeliumia, ilosanomaa pelastuksesta, jonka Jeesus hankki ihmiskunnalle kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Vieläkin jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi Hänen nimensä kautta.

Hiljattain kotiini tuli medialähetyslehti, joka herätti minussa erityisen suurta kiinnostusta. Heti ensi sivulta löysin mielenkiintoisen osoitteen www.tuleuskoon.fi. Kiinnostuin uudesta sivustosta. Löysin sieltä henkilökohtaisia todistuksia siitä, kuinka todistuksensa antaneet ovat kokeneet uskoontulon. Sieltä löytyy myös aiheeseen liittyvää konkreettista opastusta. Ajattelin lähettää tätä osoitetta niille nuorille, joiden puolesta päivittäin rukoilen. Jälleen kerran totesin: Elävä usko on puoleensavetävää kaikkina aikoina, myös tänä some-aikana.

Tanja Mäkitalo